Bieszczady październik 2016

...a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.